Uganda

22.03.2017 20:57

        Ve středu k nám zavítala studentka VŠ, která pobývala 5 týdnů v Africe ve státě Uganda a dětem zprostředkovala velmi zajímavé zážitky z tamního prostředí a školy. Stát Uganda má velmi nízkou životní úroveň, na vesnicích žijí lidé bez elektřiny a tekoucí vody. Děti chodí do školy každý den pěšky, mnohdy spoustu kilometrů. Neexistuje zde žádná místní doprava a lidé tu nevlastní ani automobily. Děti se učí v tříhodinových blocích od 8,30 h do 13,30 h, kdy je přestávka na oběd, starší děti pak pokračují s výukou až do 16,30 h. Potom absolvují zase spoustu kilometrů pěšky zpět domů. Děti mají ve škole jen jeden sešit na všechny předměty, jednu tužku a jednu propisku, neznají barvy, štětce, pastelky ani plastelínu. Ve třídě jich je cca 60 žáků. Děti se učí ve velmi nepříznivých podmínkách (špatné osvětlení, bez tekoucí vody, bez přestávek na svačinku, a každý den mají úplně stejný oběd - prosnou kaši s fazolemi). Mnoho rodičů nemá na to, aby platili školné, takže dítě do školy vůbec nechodí. Školní docházka není v Ugandě povinná a žáci navštěvují základní školu jen 7 let. Z uvedeného vyplývá, že je v Ugandě mnoho lidí negramotných.  Přednáška naše žáky velmi zajímala a měli spoustu dotazů ohledně  života v Ugandě a možností pomoci tamním dětem .                                                                                                                          A. Kubíčková