Projekty, dotace

Soustavně se snažíme vylepšit rozpočet školy získáváním financí z jiných zdrojů. Průběžně využíváme vyhlášených projektových výzev, které nám umožňují nejen nákup nového vybavení školy, ale také získání personální podpory pro naši organizaci nebo účast pedagogů na seminářích, týkajících se aktuálních trendů ve vzdělávání.