Svoz baterií

07.09.2014 09:19

Koncem září budeme objednávat odvoz vybitých baterií. Prosíme všechny rodiče a žáky, aby donesli baterie, které mají doma, a vhodili je do sběrného box. Tento box je umístěn v přízemí budovy ZŠ. Menší krabičky pro nepotřebné baterie jsou umístěny v každé třídě a v budově MŠ.

V případě, že si nejste jisti, kam baterie vhodit, můžete je odevzdat kterémukoli zaměstnanci ZŠ nebo MŠ.

Děkujeme.