Besídka ke Dni matek

21.05.2017 14:32

        V Po 15. 5.v odpoledních hodinách proběhla v naší škole tradiční besídka ke Dni matek. Žáci naší školy si pro maminky připravili pásmo písní, básní, tanečků a také divadelní představení. Žáci 1.a 2. ročníku nacvičili pod vedením paní učitelky pohádku O Červené Karkulce, zarecitovali a pohybově ztvárnili báseň Polámal se mraveneček, zazpívali písně a přednesli maminkám básničky. Žáci 3., 4. a 5. ročníku nacvičili velmi pěkné a humorné tanečky, zarecitovali básně a zazpívali písně, z nichž jedna byla v angličtině a navíc s názornými obrázky, které si žáci sami namalovali. Všichni žáci se na vystoupení pečlivě připravovali, takže vystoupení pro veřejnost se dětem opravdu krásně podařilo. Foto ZDE

                                                                                                                                    A. Kubíčková