Beseda Tyflocentra hravě

20.06.2016 06:00
 
 
Besedy se zúčastnili žáci od 1.do  5. ročníku naší školy . Byla vytvořena dvě stanoviště. Celá akce trvala 2 vyučovací hodiny . Žákům bylo představeno TyfloCentrum, vyzkoušeli si chůzi s bílou holí a klapkami na očích. Rovněž si vyzkoušeli smyslová pexesa, hry pro nevidomé děti, Braillovo písmo. Seznámili se s pomůckami pro usnadnění života pro zrakově postižené, např. se speciálními programy na PC a mobilu nebo s pomůckami pro běžné denní činnosti. Dozvěděli se spoustu zajimavých informací ze života nevidomých dětí a dospělých. Nedílnou součástí besedy byl rovněž vodící pes, který dětem ukázal , co všechno umí. Beseda byla podána hravou formou a moc zajímavá.
Děkujeme zástupcům TyfloCentra Šumperk paní Bc. Šabršulové a paní Mgr. Spáčilové a budeme se těšit na další setkání.