Děti se specifickými výukovými potřebami

Všichni naši pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro výkon svého povolání, proto se na ně můžete s důvěrou obrátit s dotazy, které se týkají vzdělávání vašich dětí. Paní učitelka Kubíčková má vystudovanou speciální pedagogiku, v současné době studuje výchovné poradenství. Paní učitelka Taklová působí jako preventista v oblasti sociálně patologických jevů.

Složitější případy konzultujeme se Speciálním pedagogickým centrem, Erbenova 16, Šumperk https://www.spc-sumperk.cz nebo s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Husitská 12, Šumperk https://ppp-olomouc.cz/sumperk/, se kterými úzce spolupracujeme v průběhu celého školního roku. Tato pracoviště provádějí odborná speciálně pedagogická a psychologická vyšetření žáků s poruchami učení či chování, žáků zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných, sociálně znevýhodněných, případně žáků mimořádně nadaných. Můžete zde najít odborné pracovníky – speciální pedagogy, psychology a logopedy.