Úřední dny během letních prázdniny

Středa 3. 7. 2019        8,00 - 12,00

Úterý 16. 7. 2019        9,00 - 11,00

Pondělí 5. 8. 2019      9,00 - 12,00

26. - 30. 8. 2019          9,00 - 11,00