Změna v placení stravného od 1. ledna 2017

06.10.2016 07:18

Od 1 ledna 2017 dojde ke změně placení stravného pro ZŠ i MŠ.

Stravné se bude platit formou inkasního příkazu- to znamená, že  školní jídelna si z vašeho účtu stáhne zpětně platbu za skutečně odebranou stravu.

O podrobnostech této změny a potřebných náležitostech inkasa vás budeme  dále informovat na těchto stránkách a informačním letákem, který obdrží každý z vás.

Upozorňuji, že placení hotovostí už od 1.1.2017 nebude možné!!!

 

                                                                                                       Vedoucí ŠJ