Zatmění Slunce

21.03.2015 20:54

Zatmění Slunce

        V pátek 20. 3. 2015 jsme byli v  naší škole společně s dětmi svědky poměrně vzácného jevu,a to zatmění Slunce, které bylo tentokrát částečné (Slunce bylo zakryto cca ze 73%). Než došlo k samotnému jevu, vysvětlili jsme dětem, co to vlastně zatmění Slunce je a jak k němu dochází. Prostřednictvím interaktivních tabulí a PC děti shlédly názornou prezentaci zatmění, aby celý úkaz dokázaly lépe pochopit. K samotnému zatmění došlo v časovém rozmezí cca 9,45 h až 11,45 h. Přičemž k největšímu „zakrytí“ Slunce Měsícem došlo zhruba v 10, 49 h. Zatmění jsme pozorovali bezpečně pomocí svářečského filtru, který nám ochotně zapůjčila maminka našeho žáka, paní Klimešová, které touto cestou velmi děkujeme. Žáci zatmění pozorovali ve třech etapách, a to: začátek zatmění, kulminaci a závěr. Při pozorování Slunce pak vždy děti zakreslily aktuální „tvar“ Slunce do přichystaných pracovních listů. Pro děti i nás učitele to byla fantastická podívaná. A teď  ještě něco málo o astronomickém jevu:  zatmění Slunce je astronomický jev, který nastává, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce – ocitnou se na jedné přímce -  takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc ve fázi  novu. Zatmění může být částečné, prstencové nebo úplné. Úplné zatmění je velmi vzácný jev. Kromě zatmění Slunce můžeme pozorovat také další astronomický jev, a to zatmění Měsíce. Zatmění Měsíce se uskuteční, pokud je měsíční kotouč zastíněn planetou Zemí. Nastává při úplňku, když se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. Jde o běžněji pozorovatelný jev než zatmění Slunce. Zatmění Měsíce nastává přibližně dvakrát až třikrát do roka a může být polostínové, částečné nebo úplné. Toliko pár stručných informací z oblasti astronomie :-).

                                                                                                                                                                               Alena Kubíčková