ZÁPIS DO MŠ

17.03.2016 12:39

Zápis do Mateřské školy Hrabenov pro školní rok 2016/2017 se uskuteční:
v úterý 17. 5. 2016 od 9.00 – 15.00 hod. v budově MŠ Hrabenov.
Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese rodný list dítěte a očkovací průkaz.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

§ 50
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.