VÝŠE ŠKOLNÉHO O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2016

29.06.2016 13:36

Výše úplaty o letních prázdninách je stanovena na 12 Kč na den návštěvy v MŠ.

Úplatu hradí pouze děti přihlášené na prázdninový provoz.

V červenci budeme mít MŠ otevřenou 9 dní, což je 108 Kč.