Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

24.02.2016 09:34
 
Vyhodnocení dotazníku  pro  rodiče


Děkujeme rodičům, za vyplnění dotazníku a jejich názory
11 dotazníků se vrátilo zpět

1. Chodí Vaše dítě do MŠ:
a)   velmi rádo…………………………..1 dítě            
b)   rádo ……………………………………9 dětí            
c)   nerado…………………………………1 dítě
d)   nevím………………………………….0 dětí

2. O dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří:
a)   každý den……………………………7 dětí            
b)   občas………………………………….4 děti            
c)   vůbec ne…………………………….0 dětí

3.Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce:
a)Nejzajímavější: Zuzanka, Matěj, vyrábění, vaření, tvoření, hračky, výlety, divadlo, kino, hry, procházky, paní
                                učitelka

 b)Nejoblíbenější: Zuzanka, hračky – princezna, stromeček, auta, žlutý bagr, tancování, kamarádi,

c) Nepříjemné: hádání dětí, hádání o hračky,

d) Problematické:

4. O vzdělávacím programu jste informováni:
a)   podrobně………………………………..1 hlas            
b)   dostatečně………………………………8 hlasů        
c)   nedostatečně    ………………………….2 hlasy     

5. Jste spokojeni s pedagogickým přístupem a jednáním zaměstnanců školy
 (pedagogové, provozní zaměstnanci)?
a)   velmi spokojení ………………………………..6 hlasů
b)   částečně……………………………………………5 hlasů            
c)   převážně ano          
d)   ne, důvod:___________________________________________________________    

Dotaz rodičů:  Mladší děti jsou vynechávány z různých aktivit.

Důvody: důvodem je kapacita MŠ a velký počet dětí, 2-3 leté děti nevydrží delší dobu pracovat na úkolu, nejsou schopny ho bez pomoci dospělých dokončit. I tak se výjimky týkají minimálního počtu akcí. Mladší děti mají denní výchovné programy přizpůsobené jejich věku a schopnostem.

6. Sledujete informace na nástěnkách a dveřích?
a)   vůbec ne……………………………………………0 hlasů
b)   občas………………………………………………..0 hlasů            
c)   pravidelně………………………………………..11 hlasů            
    
7. Sledujete webové stránky MŠ:
a)   ne……………………………………………….1 hlas                 
b)   občas………………………………………….8 hlasů            
c)   pravidelně…………………………………..2 hlasy             

8. Jak webové stránky MŠ hodnotíte (známkování jako ve škole 1-5)?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

1……………………………………… 3 hlasy
2……………………………………… 2 hlasy
3……………………………………..  4 hlasy

Dotazy rodičů: Chybí aktuální informace, nebo se informace těžce hledají

Odpověď: Informace, které najdete na dveřích MŠ, najdete i na webových stránkách. Od 1. 2. jsme informace oddělili od informací týkajících se dění v MŠ. Snažíme se vkládat informace o akcích zhruba týden dopředu, aby rodiče byli informovaní, už ale danou akci podruhé neohlašujeme. Je nutné si prohlédnout informace zpětně.


9. Sledujete jídelníček dětí?
a) ano a upravuji dle něho stravu dětí doma, aby se jídla různila
b) ano sleduji ho…………………………………………..5 hlasů
c) občas nahlédnu………………………………………..5 hlasů
d) nesleduji ho……………………………………………..1 hlas

10. Jste s nabídkou jídelníčku spokojeni?
a) ano zcela……………………… 1 hlas
b) ano…………………………………10 hlasů
c) ne vždy……………………………0 hlasů
d) nejsem……………………………0 hlasů
Uveďte prosím důvody vaší nespokojenosti:___________________________________
_______________________________________________________________________

11. Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?
a)   ano, jsem spokojen/a    ……………………………10 hlasů    
b)   je jich příliš mnoho………………………………….0 hlasů         
c)   ne, mohlo by jich být víc, uveďte …………..1 hlas
      jaké:________________________________________________________________    

12. Jste spokojení s druhy aktivit v MŠ?
a)   ano………………………………9 hlasů
b)   ne………………………………..0 hlasů                
c)   nevím…………………………..1 hlas
d)   uvítali bychom ještě jiné aktivity, vypište: …..1 hlas
       
Rodiče : Pohybové aktivity

Odpověď: Cvičení v MŠ – pátek – dopolední činnost je věnována celá pohybovým aktivitám, tanci, nácviku pohybových aktivit, pohybovým hrám apod. V týdnu jsou vyčleněny bloky pro pohyb a hry v odpoledním programu. Každodenně pak při pobytu venku mají děti pohyb na čerstvém vzduchu dle počasí 1 – 1,5 hodiny.

16. Možnost komunikace rodičů s učitelkou o dětech je během roku:
a)   vynikající…………………………………………………3 hlasy            
b)   dostatečná, přiměřená…………………………..8 hlasů    
c)   nedostatečná, ……………………………………….0 hlasů
návrhy:___________________________________________________________
21. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
a)   ne……………………………………….10 hlasů                 
b)   ano, uveďte jak často, případně jiný způsob předávání informací: …..0 hlasů _________________________________________________________________________

23. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola fungovala  lépe?
-
-
-
-
-
-
-

24. Váš vzkaz naší MŠ:

Někteří rodiče do této kolonky napsali učitelkám pochvalu. Za ni moc děkujeme a věřte, že je pro nás povzbuzením do další práce.


                                                       Učitelky MŠ