Velikonoční tvoření s maminkami

25.03.2015 15:24

V úterý 24.3. děti vysévaly velikonoční osení a vyráběly zápichy slepiček a kuřátek. Některým dětem přišly na pomoc maminky. Všem dětem se květináčky a zápichy zdařily a za odměnu si je mohly odnést domů.