Upozornění pro rodiče

25.09.2015 12:12

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY KAŽDOU NEPŘÍTOMNOST ZAPISOVALI DO SEŠITU V ŠATNĚ ,  HLÁSILI TELEFONEM NEBO SMS ZPRÁVOU.

PŘI VELKÉM POČTU DĚTÍ MŮŽE NĚKDY DOJÍT K OPOMENUTÍ A VZNIKAJÍ TAK SITUACE, KDY MŮŽE DÍTĚ ZŮSTAT NEODHLÁŠENO.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI.