Sběr pomerančové a citronové kůry

20.05.2015 13:45

POMERANČOVÁ A CITRONOVÁ KŮRA

Ve školním roce 2015/2015 proběhl sběr pomerančové a citronové kůry.

Pomerančové kůry bylo nasbíráno necelých 40 Kg…………………………….438 Kč

Citronové kůry bylo nasbíráno 4,75 Kg……………………………………………….238 Kč

Celkem jsme tedy dostali 676 Kč, které jsme rozdělili na tři díly MŠ, obě třídy ve škole.

Na každou třídu tak připadlo 225 Kč.

Tyto peníze budou použity pro potřeby dětí v MŠ (např. Den dětí). Děti, které měli nejvíce nasbírané kůry, dostaly drobné odměny.

Nejvíce kůry nasbírali:

Kučera Jan

Rýznar Daniel

Kašpar Filip                                                                                      Všem zúčastněným děkujeme.

 

Pomerančovou a citronovou kůru budeme sbírat i v příštím školním roce. I teď můžete kůru sbírat

a uchovat ji na suchém místě.