Přírodopisná výstava o CHKO Jeseníky

17.11.2014 20:27

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014  žáci 2.,4. a 5. ročníku mohli získat nebo si prohloubit svoje znalosti o krajině pohoří Jeseníků. 

Vástavu pořádalo Muzeum v Šumperku. 

Obrázky, ukázky, informace, fotografie, exemláře zvířat, znalostní hry - to vše bylo zaměřeno na květenu, zvířenu, naučné stezky a zajímavosti 

CHKO  Jeseníky.