Placení obědů cizích strávníků

14.12.2016 11:01

Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti, budou informační kartičkou upozorněni na termín placení na každý měsíc. Kartička bude přiložena k jídlonosiči.