Nahlédnutí do školních lavi

18.06.2015 20:26

 

        Ve škole a školních lavicích nemusí být učení vždy jen „upjaté a nudné“. Naše děti zažívají školu a učení tzv. „na vlastní kůži“. V hodině matematiky si například děti postaví „obchod“ a učí se prodávat, spočítat nákup a správně vracet peníze zákazníkovi. Pokud je krásné počasí, učí se děti také venku na školní zahradě. Níže pak můžete shlédnout fotky z hodiny prvouky, matematiky a pracovního vyučování. V rámci pracovního vyučování  žáci dostali za úkol postavit stavby z písku a dle fotografií můžete posoudit, že se úkolu zhostili rovněž výborně.

                                                                                                                                                                             Alena Kubíčková