Čarodějnické a jiné učení

03.05.2015 13:56

        Ve čtvrtek 30. 4. , v den před kouzelnou Filipojakubskou nocí, proběhlo v naší škole čarodějné vyučování.  Třídy školy se proměnily v čarodějné učebny, kde se to hemžilo  čarodějnickými  učni a učnicemi. Pod vedením svých třídních hlavních čarodějek si čarodějnice a čarodějové osvojovali čarodějnou učební látku, aby z nich byli výborní mistři čarodějnického řemesla. Kdo by se v tento den poctivě nevěnoval svému učení, byl by po škole rovných sto let a navíc by musel hlídat a cvičit čarodějné  žáby ropuchy .
        Mimo toto čarodějné vyučování si žáci naší školy užili také vyučování na školní zahradě, kdy se při teplém  a slunečném počasí  vypravili zkoumat jarní rostliny a poté si ve školním posezení zapisovali a zakreslovali učební látku do sešitů prvouky.

Foto z netradičního vyučování k nahlédnutí  ZDE  a ZDE: